ANBI

ANBI status voor de belevingstuin

Stichting Belevingstuin Petralien is een stichting die de ANBI status heeft gekregen van de Belastingdienst. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Belevingstuin Petralien heeft deze ANBI status vanaf 10 juni 2022.

Dit betekent voor u als gever dat giften voor de inkomstenbelasting vanaf dat moment aftrekbaar zijn, met inachtneming van de fiscale grenzen (voor aftrekbare giften geldt een drempel en een maximum). Voor een periodieke gift gelden deze grenzen niet. Zo'n periodieke gift kunt u met de penningmeester regelen aan de hand van een formulier van de belastingdienst.

Het RSIN nummer van de Belevingstuin Petralien is 863418508. Dat is van belang bij de aangifte van de inkomstenbelasting.

Voor Belevingstuin Petralien betekent de ANBI-status dat over giften en andere donaties geen schenkbelasting hoeft te worden betaald. Verder is de Belevingstuin Petralien door de ANBI-status vrijgesteld van erfbelasting in geval van legaten.

 De ANBI-status levert dus voor zowel de gevers fiscale en dus financiële voordelen op. De belastingdienst wil wel dat Belevingstuin Petralien transparant is door een goede informatie over de plannen en de besteding van de gelden. En dat vinden wij natuurlijk ook.

Het bestuur heeft haar visie en aanpak in een beleidsplan samengevat. Dat kunt u hier downloaden.

Verder is een jaarverslag 2022 van het bestuur beschikbaar. Dat kunt u hier downloaden. Het financiële verslag volgens een model van de belastingdienst kunt u hier downloaden.