Petralien Kroes

Bijdrage doneren

Stichting Belevingstuin Petralien

Lees meer

Stichting Belevingstuin Petralien

belevingstuin petralien
" Het wordt een tuin die beschikbaar is voor alle kinderen mét en zonder beperking. Zij mogen hier komen genieten en spelen. "
over ons

Onze missie

De Stichting beoogt de ontwikkeling, het welbevinden en geluk van kinderen met een beperking te bevorderen (en dat van hun gezinnen), hun integratie in de samenleving te verbeteren en het taboe rond hen in de Nederlandse - en in andere culturen - te doorbreken door het onderwerp bespreekbaar te maken

lees meer
over ons

Onze visie

God heeft alle mensen naar Zijn beeld geschapen. Alle mensen zijn uniek in hun eigenheid. Zij kennen alle hun talenten, hun mogelijkheden, maar ook hun beperkingen.  In mogelijkheden en beperkingen van mensen zijn er vele gradaties. Toch zijn alle mensen Gods schepping en verdienen allen liefde en respect. Dat geldt ook voor hen die wij aanduiden als mensen met een beperking.  

Lees meer

Onze sponsors

Casper Wim Spannenberg
Gonny van Duinen
Robert Nagelhout
Johan Nitrauw
Martijn de Boer
Casper Wim Spannenberg
Gonny van Duinen
Robert Nagelhout
Johan Nitrauw
Martijn de Boer