Financiën

Het geld voor de belevingstuin wordt elkaar gebracht door giften. En het is de moeite waard om te geven. Geld op de bank levert geen rente op, maar het rendement op je gift aan de belevingstuin is een gulle glimlach van een kind. En dat geeft veel meer voldoening dan de koerswinst op je beleggingen of je bitcoins.

Kost de opzet van een belevingstuin veel geld?  

Om de belevingstuin te bouwen is een investering nodig van ongeveer € 115.000. Maar dan heb je ook een mooi zwembad, een snoezelkamer, een geurtuin en een dierenverblijf. Dat bedrag valt erg mee, omdat we veel werken met vrijwilligers. Vooral Wilco – met twee rechter handen – heeft inzicht hoe je de gebouwen neerzet en inricht. En heeft de nodige contacten waar het om heel specialistische vraagstukken gaat. Bijvoorbeeld: hoe kun je het zwembad het beste verwarmen en kun je misschien de restwarmte gebruiken om andere ruimten te verwarmen? Om te besparen op de stookkosten, de grootste uitgave die iedere maand weer terug komt.

En zijn er daarna nog kosten?

We schatten dat we jaarlijks € 12.000 nodig hebben. Voor onderhoud, energie, vergunningen, verzekeringen, afschrijving en professionele hulp. Het bestuur probeert zoveel mogelijk het werk door vrijwilligers te laten doen, maar bij gecompliceerdere zorg en aandacht zullen misschien ook betaalde krachten moeten worden ingeschakeld. We willen de kinderen (en de ouders uiteraard) immers een veilige omgeving bieden.

Het bestuur ontvangt geen beloning en geen vergoedingen, in welke vorm dan ook. Alleen als er bijvoorbeeld reiskosten worden gemaakt, worden deze volgens de fiscale regeling vergoed. Of als er uit eigen privé rekening uitgaven zijn gedaan voor de Belevingstuin, worden deze aan de hand van de factuur vergoed. Het bestuur zal uiteraard de kosten tot een minimum beperken.

Geef je ook graag voor een glimlach van een kind?

Geld op de bank wegzetten kan handig zijn voor later. Het levert weinig op, misschien kost het zelfs wel geld. Maar als je geeft voor een feestje voor een kind met een beperking, krijg je rendement in de vorm van een glimlach van het kind in de snoezelruimte, het gespartel in het zwembad en de beleving in de beleef- en geurtuin.

Hoe kun je geld geven?

Je kunt giften voor de belevingstuin overmaken op bankrekening
NL53 ABNA 0107 7290 67 ten name van Belevingstuin Petralien. Wij willen je alvast hartelijk danken voor je bijdrage.

Kamer van Koophandel

De Belevingstuin heeft de juridische vorm van een stichting, met een bestuur waarin in ieder geval een voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze stichting is opgericht op 23 december 2021 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 24 december 2021. Het KvK nummer van de stichting is 84858648. Het RSIN nummer is 863418508.

ANBI status

Intussen heeft het bestuur de ANBI status aangevraagd bij de belastingdienst. Als de ANBI status is toegekend, zijn vanaf dat moment je giften aftrekbaar voor de belasting, uiteraard met inachtneming van de fiscale regels.

Als je je abonneert op de nieuwsbrief, zullen we je de hoogte houden van de volgende stappen.